Lekcje biblioteczne
ksiaznica.bielsko.pl

Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczno-bibliograficzne przeznaczone dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, przygotowane w oparciu o zbiory Książnicy Beskidzkiej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną.
Proponowane tematy zajęć:

• Poznajemy Książnicę Beskidzką
Metoda booktalking, czyli gawęda o najciekawszych, archiwalnych i współczesnych zbiorach biblioteki z różnych dziedzin wiedzy. Omówienie pojęć: biblioteka, bibliografia, katalog, informacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, dokumenty życia społecznego.
Uzupełnienie lekcji stanowi prezentacja różnorodnych zbiorów biblioteki, regionalnych baz danych i interesujących stron internetowych. Dodatkowo praktyczne zajęcia z katalogiem i zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
Prowadzenie: pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266); od klas IV szkół podstawowych, Działu Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych (w. 234), Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci (w. 246)

Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266)
Rezerwacja terminów lekcji bibliotecznych pod numerem telefonu 33 822 82 21 w. 231, w. 234, w. 246, w. 266.

• Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece

Oprowadzanie uczniów po agendach Książnicy Beskidzkiej, nabycie umiejętności korzystania z katalogu biblioteki poprzez praktyczne ćwiczenia.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

• Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej
• Warsztat informacyjny biblioteki na przykładzie Książnicy Beskidzkiej
• Internet jako źródło informacji

Nabycie przez uczniów umiejętności sporządzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej. Uczeń potrafi określić, jakie informacje znajdzie w katalogach, bibliografiach, w wydawnictwach informacyjnych, słownikach, encyklopediach dostępnych w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym oraz w Czytelni Ogólnej i w bazach komputerowych. Potrafi korzystać z „Przewodnika Bibliograficznego” oraz z „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Wie, jakie są możliwości wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Jagiellońskiej. Zdobywa umiejętność wyszukiwania informacji o dokumentach w komputerowej bazie Książnicy Beskidzkiej.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

• Historia rękopisów
Co nam dało średniowiecze? Niektórzy sądzą, że niewiele. Przekonaj się, że było inaczej. Zapraszamy na lekcję, podczas której odkrywać będziemy historie rękopisów, poczynając od średniowiecznych a kończąc na... Czy historia rękopisów ma swój koniec? I czy rękopisy, to tylko średniowieczne kodeksy? Jak zmieniała się ich forma i funkcje? Świat rękopisów zaprasza, poznaj go razem z nami. Zapraszamy.

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów gimnazjum i liceum.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Agnieszka Goliasz (33 822 82 21 w. 266)

Istnieje możliwość łączenia tematów po wcześniejszym uzgodnieniu tematu i terminu.

Rezerwacja terminów lekcji bibliotecznych pod numerem telefonu 33 822 82 21 w. 231, w. 234, w. 246, w. 266

Aktualne tematy rocznicowe

- Rok Adama Chmielowskiego - św. brata Alberta

- Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego

Marszałek jakiego nie znacie – o Józefie Piłsudskim słów kilka
Józef Piłsudski jedna z najwybitniejszych postaci historycznych i wojskowych XX wieku w Polsce jak i poza jej granicami, a przy tym poeta i po prostu zwykły człowiek. Jaki naprawdę był Józef Piłsudski, i co my Polacy tak naprawdę mu zawdzięczamy? Poprzez liczne zabawy, uczniowie poznają marszałka, będą także mogli zaśpiewać pieśni legionowe oraz sprawdzić czy ich przodkowie należeli do Legionów Polskich i walczyli o niepodległość. Podsumowaniem lekcji będzie krzyżówka tematyczna.

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Kinga Marchwiak (33 822 82 21 w. 231)

- Rok Rzeki Wisły – Szlakiem wiślanych historii i legend

Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły, w związku z przypadającą 550. rocznicą pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Wisła – nazywana królową polskich rzek – zawsze zajmowała ważne miejsce w historii, kulturze i świadomości Polaków. Zapraszamy do udziału w lekcji, w czasie której odkryjemy na nowo źródła Wisły i wyruszymy szlakiem wiślanych historii i legend. Poznamy symbolikę rzeki Wisły i wykonamy pocztówkę/kolaż. Udaj się wraz z nami biegiem Wisły od Beskidów aż po Bałtyk. Zapraszamy!

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Agnieszka Goliasz (33 812 32 03)