Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

Bielsko-Biała, 3 czerwca 2020 r.

załącznik 1||załącznik 2

 

w sprawie organizowania działań animacyjnych i kulturalnych

w Książnicy Beskidzkiej

 

 

  1. Działania animacyjne i kulturalne odbywają się w Książnicy Beskidzkiej   głównie w zakresie promocji książki i czytelnictwa,
    i są bezpłatne.

 

  1. Wszelki udział w w/w formach działalności kulturalnej jest możliwy pod warunkiem uzyskania bezpłatnej wejściówki.

 

  1. Zaleca się, aby wszelkie zgłoszenia do uzyskania wejściówki  odbywały się w formie on-line  lub na podstawie zgłoszenia  telefonicznego.  

 

  1. Ustala się liczbę maksymalnie 30 osób, które mogą uczestniczyć w imprezie/spotkaniu w sali konferencyjnej im. Zofii Kossak-Szczuckiej, przy bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy uczestnikami imprezy.

 

  1. Uczestnik wydarzenia zobligowany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz akceptuje  wytyczne dotyczące udziału w imprezie kulturalnej w Książnicy Beskidzkiej.

 

  1. Uczestnik imprezy/spotkania zobowiązany jest do przekazania danych osobowych, a zwłaszcza numeru telefonu lub e-maila.

         Oświadczenie organizator imprezy/spotkania przechowuje przez okres dwóch tygodni  (wzór oświadczenia - załącznik nr 1).

         Odmowa złożenia ww. oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją udziału w imprezie/spotkaniu.

 

  1. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem, uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia organizatora imprezy/spotkania w Książnicy Beskidzkiej o zaistniałej sytuacji.

    8.   Udział w imprezie/spotkaniu jest dozwolony pod warunkami:

- zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania imprezy (maseczka ochronna lub przyłbica, w które uczestnik zaopatruje się we własnym zakresie)

- przed wejściem do sali konferencyjnej każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

  

   9.    Udział dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zajęciach animacyjno-edukacyjnych  możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą
        rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody  załącznik nr 2).

 

  10.  W wyjątkowych sytuacjach jedynym możliwym poczęstunkiem podczas imprezy/spotkania jest podanie napoju chłodzącego
       w opakowaniu jednorazowym.
 

  11.  Zabrania się włączania i użytkowania klimatyzacji w sali, w której odbywa się impreza/ spotkanie.

 

  12.  Po zakończeniu imprezy/spotkania sala konferencyjna jest dezynfekowana i wietrzona  przez pracowników obsługi Książnicy  

     Beskidzkiej. Dezynfekcji podlegają sprzęt i urządzenia wykorzystane podczas imprezy.
 

13. Z uwagi na warunki lokalowe zawiesza się działania animacyjno-kulturalne w agendach filialnych Książnicy Beskidzkiej.