czwartek, 26 listopada, 330 dzień 2015 roku   Imieniny obchodzą: Konrad, Leonard, Sylwester
Link do katalogu OPAC


logoKB.png

Telegram

19 marca mija termin nadsyłania prac na konkurs Tworzymy Własne Wydawnictwo

Tworzymy Własne Wydawnictwo

KsiążnicaBeskidzka w Bielsku-Białej
zapraszado udziału w międzynarodowym konkursie polsko-czesko-słowackim
z cyklu „Tworzymy własnewydawnictwo".


Kliknij aby pobrac kartę zgłoszeniową Organizatorzy konkursu:

 

Organizatorami XI edycji międzynarodowego konkursu są:

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej,

Krajska Kniżnica w Żylinie (Republika Słowacka),

Mĕstska knihovna we Frýdku-Místku (Republika Czeska).

 

Celem Konkursu jest:

 

• promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury,

• doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich,

• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców,

• propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

• przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 

Uczestnicy konkursu:

 

W konkursie mogą uczestniczyć: uczniowie, lub grupy uczniów (maksymalnie 2 osoby) do lat 16 ze wszystkich szkół i kół zainteresowań, bibliotek, instytucji kultury oraz młodzież „sprawna inaczej" do lat 20.

 

Temat konkursu:

 

„Mój  największy  skarb"

Forma:

 

1.       Założeniem konkursu jest napisanie prozą, zaprojektowanie i wykonanie własnej, autorskiej książki w atrakcyjnym graficznie i edytorskim opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki, przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej jak i opracowania graficznego.

2.       Ilustrowana książka powinna zawierać od 10 do 30 stron. Dopuszczalne jest przepisanie tekstu na komputerze. Wymagamy, aby projekt ilustracji był własny (niedopuszczalne są cliparty, bądź też skanowanie ilustracji, fotografii, itp.).

3.       Książki oprawione przez introligatora nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

4.       Wszystkie częściowe lub całkowite plagiaty będą dyskwalifikowane.

5.       Forma książki jest dowolna.

 

Prace oceniane będą w następujących  kategoriach:

 

I. kategoria        - dzieci do lat 10

II. kategoria       - dzieci od lat 11 do 16

III. kategoria      - kategoria specjalna

IV kategoria       - nagroda za najpiękniejsze ilustracje do książki

 

Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 16 pkt.):

 

Ø       zgodność pracy z tematem (0-2pkt.),

Ø       kompozycja (0-2pkt.)

Ø       styl (0-2 pkt.)

Ø       poprawność językowo-gramatyczna (0-2pkt)

Ø       samodzielność wykonania (0-2pkt.)

Ø       szczególne właściwości pracy - oryginalność, śmiałość ujęcia itp. (0-2pkt.)

Ø       estetyka pracy - oprawa, ilustracje, strona tytułowa (0-2pkt)

Ø       ortografia i interpunkcja (0-2pkt.; gdy jest od 1-3 błędów - za każdy odejmuje się 0,5 pkt., powyżej 4 błędów - 0 punktów.)

 

Etapy konkursu:

 

I. etap krajowy - na poziomie bibliotek, do 19 marca 2010 r.  /włącznie/

II. etap międzynarodowy - finał odbędzie się w maju 2010 r.  w Republice Słowackiej

 

15 wyróżnionych prac w etapie krajowym bierze udział w konkursie międzynarodowym, gdzie ostatecznie jury wyłoni laureatów konkursu. Jury ma prawo przyznać dwie nagrody główne. Dopuszcza się również nie przyznanie pierwszej nagrody w ogóle.

 

Do pracy winno zostać dołączone zgłoszenie, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza

 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Książnicy Beskidzkiej
w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2010 roku:


 

Powołanie komisji:

 

Krajowe komisje konkursowe wyznaczają dyrektorzy bibliotek we Frýdku-Místku,

w Bielsku-Białej i Žilinie. Międzynarodową komisję konkursową XI edycji konkursu powołuje dyrektor biblioteki w Zylinie.

 

 

 

Postanowienia ogólne:

 

1.        Komisja konkursowa z osobna ocenia prace w danych kategoriach.

2.        Decyzja komisji na każdym poziomie jest ostateczna.

3.        Po dokonaniu oceny prac konkursowych na poziomie bibliotek komisje konkursowe posyłają do międzynarodowej komisji wyróżnione prace z każdej kategorii
w ostatecznym terminie do 20 dni od dnia zakończenia etapu krajowego.


4.        Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej; Organizator skontaktuje się również
z autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.


5.        Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w kwietniu 2010 r.

6.        W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów oraz sponsorów Konkursu.

7.        Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

8.        Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

9.        Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w internecie.

10.    Wytypowane przez Jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach,
na stronach internetowych Organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach Organizatora, fundatorów nagród i patronów medialnych bez honorarium tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).


11.    Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

12.    Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie

13.    Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą. Nagrody należy odebrać osobiście
lub przez upoważnioną osobę, po ogłoszeniu wyników w dniu finału.


14.    W przypadkach spornych, powstałych w wyniku mylnej interpretacji zasad konkursu, ostateczną decyzję ogłaszają organizatorzy po naradzie z komisją konkursową.

 

Postanowienia końcowe:

 

1.        Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.ksiaznica.bielsko.pl

 

2.        Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

 

3.        W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 

4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

 

Sekretariat Konkursu:

 

Książnica Beskidzka

Dział Animacji, Promocji i Marketingu

tel. (033) 82-282-21 w. 222

e-mail  kruchala@ksiaznica.bielsko.pl

 

 
Listopad 2015
P W Ś C P S N
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Grudzień 2015
P W Ś C P S N
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Firmy - Bielsko-Biała
   
Polityka prywatności - FAQ - Kontakt - Pliki cookies
       
Copyright © 1997-2015 by Książnica Beskidzka - Bielsko-Biała
Euroregion Slaska Biblioteka Cyfrowa BIP Europe Direct