piątek, 27 listopada, 331 dzień 2015 roku   Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek
Link do katalogu OPAC
STRONA GŁÓWNA arrow KRONIKA arrow 2010 arrow Marzec 2010 arrow Wielka wojna z zakonem Krzyżackim

grunwald1.jpg

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.

„Wielka wojna z zakonem Krzyżackim”

Naród,który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek

teraźniejszościi nie ma prawa do przyszłości.

(JózefPiłsudski)


Przeczytaj o Zakonie Krzyżackim:


Regulamin konkursu historycznego

z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.

„Wielka wojna z zakonem Krzyżackim"

Celemkonkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o WielkiejWojnie z Zakonem Krzyżackim, ze szczególnym uwzględnieniem roliPierwszego Króla z dynastii Jagiellonów Władysława Jagiełły.Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodego pokoleniazainteresowań związanych z historią Polski i najbliższegootoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych.

Konkursodbywa się w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

§ 1 Organizator

KsiążnicaBeskidzka w Bielsku-Białej

§ 2 Przedmiot konkursu

  1. Inspiracją dla uczestników winny być wydarzenia związane z walką Polaków z krzyżakami w latach 1409-1411, szczególnie z działalnością wojsk Władysława Jagiełły walkami na polach Grunwaldu oraz postaciami najwybitniejszych uczestników Bitwy pod Grunwaldem.
2. Konkursdotyczy okresu lat 1409 - 1411. czyli od rozpoczęcia konfliktu zKrzyżakami do I pokoju Toruńskiego 1411 r.

a/ WojskowośćPolski, Litwy i Zakonu Krzyżackiego,

b/ Kampania1409 roku,

c/ Rozejm1409 - 1410,

d/Kampania1410 roku,

- wyprawagrunwaldzka;

-oblężenie Malborka,

-kampania jesienna 1410,

e/Pokój Toruński,

§ 3 Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i będzierozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa - uczniowie szkół gimnazjalnych

II kategoria wiekowa - uczniowie szkółponadgimnazjalnych

.Konkurs rozgrywany będzie w formie testu w dwóchetapach: I etap eliminacje szkolne. Trzech laureatów z każdejkategorii wiekowej zapraszamy do finału .
§ 4 Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia szkół, prosimy nadsyłać do: 10maja 2010 r. z dopiskiem

Konkurs Grunwaldzki na adres:

Książnica Beskidzka 43 - 300 Bielsko - Biała ul.Słowackiego 17a, telefonicznie na nr 33/8228221 wew. 222 DziałAnimacji, Promocji i Marketingu, lub na adres e- mail: kruchala@ksiaznica.bielsko.pl

§ 5

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2010 roku wKsiążnicy Beskidzkiej.

Zwycięzcomorganizator przyzna nagrody i dyplomy. Dokładny termin finałupodany będzie na stronie internetowej KsiążnicyBeskidzkiej - www.ksiaznica.bielsko.pl.

Fundatoremnagród jest organizator konkursu i sponsorzy.

§ 6 Proponowana literatura

Bibliografia:
Źródła:
1.Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnegoKrólestwa Polskiego, t. 3-4, ks. 10-11,przekł. K. Mecherzyński, wyd. A. Przezdziecki, Kraków1868-1869
Opracowania:
1.Biskup M., Labuda G., Dzieje zakonukrzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986
2.Czermak W., Grunwald,Lwów 1910
3. Derdej P., Koronowo 1410,Warszawa 2004
4. Górski K., Bitwa podGrunwaldem (dnia 15-go lipca 1410 r.),Warszawa 1888
5. Grabarczyk T., Piechotazaciężna w Polsce w XV wieku, Łódź2000
6. Ivinskis Z., Litwa w dobie chrztui unii z Polską, (w:) ChrystianizacjaLitwy, red. J. Kłoczowski, Kraków 1987
7.Jasienica P., Polska Jagiellonów,Warszawa 1998
8. Klein A., Nowakowski P., Chorągwiekrzyżackie pod Grunwaldem., Łódź 2000
9.Kosman M., Władysław Jagiełło,Warszawa 1968
10 .Korzon T., Grunwald:ustęp z dziejów wojennych Polski, Warszawa1910
11. Krzyżaniakowa J., Ochmański J., WładysławJagiełło, Wrocław 2006
12. KuczyńskiS. M., Bitwa pod Grunwaldem,Katowice 1985
13. Kuczyński S. M., Informacjetzw. latopisu Bychowca o „wielkiej wojnie" z lat 1409-1411,(w:) Studia z dziejów Europy WschodniejX-XVII w., Warszawa 1965
14. KuczyńskiS. M., Król Jagiełło,Warszawa 1987
15. Kuczyński S. M., Rzeczywistośćhistoryczna w „Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza,Warszawa 1963
16. Kuczyński S. M., Wojskoi sztuka wojenna w latach 1340-1454, (w:)Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku1864, red. J. Sikorski, Warszawa 1965
17.Kuczyński S. M., Wielka wojna z zakonemkrzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa1987
18. Kujot S., Rok 1410. Wojna,„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", R. 17, Toruń1910
19. Kukiel M., Zarys historiiwojskowości w Polsce, Kraków 1929
20.Mała encyklopedia wojskowa,t. 1-2, red. J. Bordziłowski, J. Urbanowicz, Warszawa 1967-1970
21.Mikołajczak W., Grunwald 1410. Krok odklęski, Zakrzewo 2007
22. MikołajczakW., Wojny polsko-krzyżackie,Zakrzewo 2009
23. Monarchia Jagiellonów,red. M. Derwich, Warszawa - Wrocław 2003
24. Mórawski K.,Tyszkiewicz J., Krzyżacy,Warszawa 1980
25. Nadolski A., Broń istrój rycerstwa polskiego w średniowieczu,Wrocław 1979
26. Nadolski A., Grunwald1410, Warszawa 2008
27. Nadolski A.,Grunwald. Problemy wybrane,Olsztyn 1990
28. Nadolski A., Niektóreelementy bałto-słowiańskie w uzbrojeniu i sztuce wojennejkrzyżaków, „Pomeraniea Antiqua", t. 5,1974
29. Nadolski A., Nowakowski A., Szymczak J., Widawski J.,Lądowa technika wojskowa od roku 1334 dokońca XV wieku, (w:) Polskatechnika wojskowa do 1500 roku, red. A.Nadolski, Warszawa 1994
30. Nowak Z. H., Dyplomacjapolska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382-1434),
 

 
Listopad 2015
P W Ś C P S N
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Grudzień 2015
P W Ś C P S N
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Firmy - Bielsko-Biała
   
Polityka prywatności - FAQ - Kontakt - Pliki cookies
       
Copyright © 1997-2015 by Książnica Beskidzka - Bielsko-Biała
Euroregion Slaska Biblioteka Cyfrowa BIP Europe Direct