Archiwum
ksiaznica.bielsko.pl

„HENRYK SIENKIEWICZ – PISARZ (NIE?) ZNANY”

W dniu 17 października 2016r w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej zorganizowano konferencję „Henryk Sienkiewicz-pisarz (nie?) znany” mającą na celu przybliżenie życia i twórczości, jednak w nowoczesnym aspekcie myśli, jednego z najwybitniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej.

Konferencję otwarto projekcją filmu „Narodowe czytanie. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis” z dnia 3 września 2016 r., nawiązując tym do ogólnopolskiej akcji, którą w Bielsku-Białej współorganizowała Książnica Beskidzka.

Obrady rozpoczął prof. Ryszard Koziołek - historyk literatury z Uniwersytetu Śląskiego, którego wykład „Kto zabił Sienkiewicza?” ukazał twórczość pisarza w aspekcie jego ostrożności politycznej w okresie I wojny światowej. Pisarz zmarł na atak serca w 15 listopada 1916 roku, po odwiedzinach przedstawicieli obu obozów politycznych, które nastąpiły w kilkudniowym odstępie. Profesor bynajmniej nie sugerował „czynnego udziału sprawczego” odwiedzających go polityków, a raczej „przyczynek emocjonalny”, Sienkiewicz bowiem od jakiegoś już czasu chorował na serce. Prof. Koziołek odpowiedział na tytułowe pytanie: „Kto zabił Sienkiewicza?”. Otóż zabójcami jesteśmy my, czytelnicy, gdyż nie potrafimy dostrzec istoty patriotyzmu w jego twórczości. Widzimy jedynie akcenty przygodowe czy humorystyczne, a nie zaangażowanie artysty w sprawy społeczno-polityczne, na które powinniśmy zwrócić uwagę młodemu pokoleniu odbiorców.

Kolejnym wykładem zatytułowanym „W krainie złota i gdzie indziej”, kultowy bielski nauczyciel - polonista, laureat licznych nagród literackich, Krzysztof Płatek, podjął temat podróży pisarza skupiając się głównie na jego pobycie w Ameryce Północnej. Próby asymilacji na obczyźnie, w nowym środowisku, nie powiodły się pisarzowi. Praca fizyczna na farmie, choć opisywana z humorem, przerosła możliwości Sienkiewicza, który, po krótkim pobycie w USA, powrócił do kraju.

W obradach udział wzięli także pracownicy Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej. Kierownik działu Urszula Szabla oraz Marcin Twardzik zaprezentowali najstarsze i najciekawsze książki i czasopisma, które ukazały się przed 1945 rokiem i dotyczyły twórczości Henryka Sienkiewicza.

Wystąpienia konferencyjne zamknął prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, dr hab. Ireneusz Gielata. Wykład pt.”Testament Sienkiewicza- w stulecie śmierci pisarza” oscylował wokół „latawców”, czyli zapisanych tekstem historycznym powieści unoszących się na przestrzeni lat i stanowiących spadek po pisarzu dla kolejnych pokoleń. Henryk Sienkiewicz zaczerpnął motyw „latawców” z powieści dickensowskich. Symbolizują one oderwanie się od rzeczywistości, oddanie się marzeniom i wiarę w lepsze jutro.

Imprezą towarzyszącą konferencji była wystawa z kolekcji Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej pt.” Świat opisywany przez Henryka Sienkiewicza”.