Archiwum
ksiaznica.bielsko.pl

4 listopada 2016 r. Książnica Beskidzka zaprosiła wszystkich, którym poezja nie jest obojętna na Sesję Literacką, odbywającą się w ramach IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej na Podbeskidziu. Festiwal organizowany jest od 2008 roku, a jego celem jest przybliżenie słuchaczom twórczości poetów z krajów słowiańskich, dyskurs intelektualny, wymiana poglądów.

Inicjatorami Festiwalu są Aleksander Nawrocki, poeta, prozaik, krytyk, redaktor naczelny czasopisma Poezja dzisiaj, a także Ryszard Grajek również poeta i animator kultury.

Gośćmi tegorocznego Festiwalu byli poeci, tłumacze, krytycy z Bługarii, Czech i Polski, a spotkania odbywały się w Pałacu Kotulińskich, Miejskim Domu Kultury, Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, a także w Książnicy Beskidzkiej.

W bielskiej bibliotece odbyła się Sesja Literacka, w której uczestniczyli nie tylko poeci i tłumacze, ale przede wszystkim młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Adam Asnyka i z Zespołu Szkół Plastycznych. To do nich właśnie kierowała swój wykład pt. Nasza poezja w świecie kierowała prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, która skupiła się na przedstawieniu recepcji poezji słowiańskiej w Europie i na świecie na przykładzie trojga noblistów: Czesława Miłosz, Josifa Brodskiego i Wisławy Szymborskiej. Zwróciła uwagę na fakt, jak złożonym procesem jest droga do Literackiej Nagrody Nobla. Na drogę tę skład się wiele elementów poczynając od starań tłumaczy, promocji czy wreszcie określonej sytuacji społeczno-politycznej w jakiej przyszło żyć i tworzyć poetom. I właśnie ta sytuacja społeczno-polityczna, obok niezaprzeczalnego talentu, przyczyniała się często, czy też pozwalał zaistnieć poetom słowiańskim w międzynarodowym świecie literackim. Prof. Węgrzyniak zwróciła również uwagę, jak ogromna rolę odgrywają tłumacze, dzięki którym poezja noblistów, w ogóle poezja może trafić do międzynarodowego odbiorcy. A trzeba przyznać, że oddanie nastroju słowiańskiej duszy, niuansów, żartów słownych, zabawy językiem nie jest łatwe i udaje się tylko najlepszym..

Po wykładzie prof.. Węgrzyniak głos zabrał drugi prelegent, redaktor i poeta Maciej Szczawiński, a tytuł jego wykładu brzmiał Strychy i piwnice dzisiejszej poezji śląskiej. Przedstawił zebranej młodzieży nazwiska poetów ważnych dla jego młodości, których twórczość w pewien sposób ukształtowała go. Wśród nich znaleźli się między innymi Jerzy Harasymowicz, Andrzej Bursa, Rafał Wojaczek – poeci wyklęci, niebywale utalentowani, wrażliwcy, nie mogący pogodzić się z zasadami świata, w którym przyszło im żyć. Obu ból istnienia spotęgowany nadużywaniem alkoholu doprowadził do przedwczesnej samobójczej śmierci. Szczawiński zachęcał zebranych młodych ludzi do własnych poszukiwań twórczych, a może nawet do pisania własne poezji, która kiedyś stanie się busolą dla innych.

Piątkowa sesja literacka została uświetniona występem wokalnym dwojga młodych ludzi Aleksandry Drwal, która zaśpiewała piosenkę Jacka Kaczmarskiego i Pawła Gabora – wykonał utwór z repertuaru grupy Dżem.. Na sali wśród zebranych gości obecna była także Zuzanna Sturc, laureatka XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lipa”, która odczytała zebranym swój nagrodzony wiersz.

Sesja Literacka w Książnicy Beskidzkiej zakończyła się zaproszeniem zebranych na Galę Poetycką, która miała odbyć się tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.