Archiwum
ksiaznica.bielsko.pl

13 marca w Książnicy Beskidzkiej odbyła się promocja niezwykłej książki pt. Reformacja z perspektywy Bielska i Białej. Spotkanie pomyślane zostało jako debata, w której poruszone zostały kwestie związane z szeroko pojętą działalnością środowiska luterańskiego nie tylko na terenie Bielska-Białej. Prelegentami byli autorzy wybranych artykułów zamieszczonych w książce: prof. dr hab. Ewa Chojecka, historyk sztuki, niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki Górnego Śląska, dr hab. Grażyna Kubica-Heller i Piotr Kenig, kierownik i kustosz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Stara Fabryka. Moderatorami dyskusji byli: dr Tomasz Markiewka oraz dr hab. Aleksandra Banot.

„Sama publikacja – jak mówiła prof. Ewa Chojecka - jest pokłosiem przemyśleń i wymiany myśli zainspirowanych jubileuszem 500-lecia Reformacji w perspektywie europejskiej – na tym tle przybliżając dzieje i dziedzictwo reformacyjne Bielska-Białej.(…)Wiemy, że zawirowania dziejowe ostatniego stulecia sprawiły, iż środowisko protestanckie zostało na tym terenie zdziesiątkowane i zmarginalizowane. Istnieją współcześnie jako konfesyjna mniejszość, która – wbrew przeciwnościom – troskliwie pielęgnuje swoją tradycję i tożsamość. Temat reformacyjnego dziedzictwa stanowi dziś niewątpliwie ważny komponent miejscowego środowiska.”

Zapraszamy do lektury.