Kalendarz wydarzeń

wystawa - Literackie i historyczne ścieżki przez Beskidy
07.01.2018 r. – 31.01.2018 r. - wystawa - Literackie i historyczne ścieżki przez Beskidy
Wystawa zorganizowana w ramach realizowanego przez Krajská knižnica w Žiline Mikroprojektu, który
realizowany jest przez Žilinský samosprávny kraj Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020. Partnerem transgranicznym jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej.