Kalendarz wydarzeń

mistrzowie współczesnej ilustracji dla dzieci
01.08.2018 – 31.08.2018 – wystawa pt. Nie taka książka straszna jak ją malują – mistrzowie
współczesnej ilustracji dla dzieci