Kalendarz wydarzeń

Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi
04.03.2019 r. godz. 17.00 - Pożegnanie z karnawałem. Prof. Karol Daniel Kadłubiec przedstawi swoją najnowszą publikację Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi.

W programie mini koncert w wykonaniu heligonisty.
Książka nawiązuje do wydanej przez tegoż autora w roku 2017 głośnej publikacji pt. Opowiado Anna Chybidziurowa, reprezentuje jednak zupełnie nową jakość. Tym razem czytelnik ma okazję zapoznać się nie tylko z repertuarem jednego wykonawcy, lecz z repertuarem pieśniowym południowego skrawka Śląska Cieszyńskiego, zbieranym od lat 60. do lat 80. XX wieku przez autora omawianej publikacji. Śpiewacy rekrutują się nie tylko z Bukowca – miejscowości Anny Chybidziurowej – lecz także z Piosku, Mostów koło Jabłonkowa, Hyrczawy, Łomnej Górnej i Dolnej, z Boconowic, Jabłonkowa, Milikowa i Koszarzysk, z Nawsia i Gródku oraz z typologicznie nieznacznie odmiennego Nydku. Już tylko pobieżne spojrzenie na daty urodzeń sześćdziesięciu wykonawców, nie licząc samej Anny Chybidziurowej, pozwala uzmysłowić sobie, z jaką wartością mamy do czynienia. Przytłaczająca ich większość urodziła się za czasów Monarchii habsburskiej, znaczna ich część jeszcze w XIX stuleciu. Bez mrówczej pracy terenowej autora wiele pieśni bezpowrotnie by przepadło, a razem z nimi szczegółowa wiedza o specyficznych postaciach kultury ludowej ziemi cieszyńskiej.