Kalendarz wydarzeń

prelekcja Jacka Kachla pt.: Ksiądz Jan Marszałek – człowiek mądrej wierności
28.05.2019 r. godz. 17.00 – Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję Jacka Kachla
pt.: Ksiądz Jan Marszałek – człowiek mądrej wierności
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A