Kalendarz wydarzeń

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na spotkanie
24.06.2019 r. godz. 17.00 – Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na spotkanie pt.:
Monarchia czy republika? Rola i znaczenie Naczelnego Komitetu Narodowego i Rady
Regencyjnej w odzyskaniu niepodległości; prowadzenie Marek Łukasik
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A