Kalendarz wydarzeń

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprasza na XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - Sytuacja religijna w Europie Środkowej w dobie życia św. Melchiora Grodzieckiego
16.10.2019 r. godz. 17.00 - Sytuacja religijna w Europie Środkowej w dobie życia św.
Melchiora Grodzieckiego; wykład prof. dr hab. Idzi Panic (Instytut Historii UŚ)
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A