Kalendarz wydarzeń

Bielskie spotkania z historią najnowszą
25.11.2019 r. godz. 17.00 – zapraszamy na spotkanie z cyklu Bielskie spotkania z historią
najnowszą pt.: Anna Walentynowicz – Legenda Solidarności; spotkanie poprowadzi Artur
Kasprzykowski.
Miejsce SALONIK LITERACKI, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A