Senior III
ksiaznica.bielsko.pl
Policja ciągle odnotowuje przestępstwa dokonywane na osobach starszych metodą „na wnuczka”, „znajomego syna, córki”, „na urzędnika” itp. Niektórzy sprawcy podają się także za policjantów. Policji trudno jest chronić osoby starsze przed tego typu przestępstwami, ponieważ dochodzi do nich na ogół w mieszkaniu, domu, bez udziału świadków. Poza przestępczością kryminalną równie ważne jest bezpieczeństwo osób starszych na drodze. Celem programu jest również uświadomienie seniorom ograniczeń wynikających z wieku, wskazanie sposobów zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.

Książnica Beskidzka oraz Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w programie „Senior III”, którego głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa osób starszych w aspekcie przestępstw przeciwko mieniu oraz zagrożeń komunikacyjnych.


Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 50 roku życia. Spotkania z osobami starszymi oraz ich opiekunami, rodzinami, pracownikami instytucji pomocowych itp. mającymi kontakt z seniorami można zorganizować w bibliotece. Każde ze spotkań trwa nie dłużej niż 60 min.

W trakcie spotkań omawiane będą następujące zagadnienia:
  • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,
  • bezpieczeństwo w okolicy zamieszkania
  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w takich obiektach jak szpitale i przychodnie lekarskie,
  • bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
  • kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej,
  • zagrożenia związane z użytkowaniem kart płatniczych,
  • zagrożenia komunikacyjne.

Spotkania prowadzą policjanci w składzie: nadkom. mgr Aleksandra Gęga, nadkom. mgr Wiesław Mizia – specjaliści z Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej oraz wyznaczony policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Koordynatorem projektu jest mgr Katarzyna Ruchała – kierownik Działu APM w Książnicy Beskidzkiej.