Tworzymy własne wydawnictwo
ksiaznica.bielsko.pl
REGULAMIN KONKURSU- POBIERZ

Konkurs z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo” ma długą historię. Po raz pierwszy zorganizowany został w 1986 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bielsku-Białej w skali województwa bielskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną, która ostatecznie przyjęła nazwę Książnica Beskidzka.
Konkurs na napisanie książki zachowuje swoją ciągłość, by w 2000 roku zyskać rangę konkursu międzynarodowego. Do organizacji konkursu postanowiono zaprosić biblioteki: Miejską Bibliotekę Publiczną z Frydka-Mistka (Republika Czeska) oraz Žilinską knižnicę (Republika Słowacka). Przyjęto wówczas, że konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: krajowym i międzynarodowym, w cyklu rocznym. Edycję międzynarodową w 2000 roku zainicjowała Książnica Beskidzka, aby w latach następnych organizację konkursu przekazać bibliotekom partnerskim.
Każda z bibliotek biorących udział w projekcie odpowiedzialna jest za przeprowadzenie konkursu na szczeblu krajowym. Biblioteka, której przypada w danym roku organizacja etapu międzynarodowego odpowiedzialna jest za opracowanie regulaminu, oraz zorganizowanie gali wręczenia nagród.
Do finału międzynarodowego trafia 15 nagrodzonych i wyróżnionych prac w etapie krajowym z: Polski, Czech i Słowacji, gdzie ostatecznie jury powołane przez dyrektora biblioteki odpowiedzialnej za organizację finału międzynarodowego wyłania laureatów konkursu.
Przez te wszystkie lata formuła konkursu jest niezmienna. Konkurs odbywa się w cyklu rocznym, adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 16 oraz młodzieży „sprawnej inaczej” do lat 20.
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej, jak i opracowania graficznego. Do konkursu zapraszani są czytelnicy bibliotek publicznych, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych z Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Na konkurs jeden autor maksymalnie dwóch może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej /np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp./ w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub ilustratora. Możliwość tworzenia w grupie (2 osoby), pełna swoboda zarówno w formie jak i treści sprawiają, że w konkursie udział biorą dzieci, które być może w innych warunkach nigdy nie przystąpiłyby do tego rodzaju przedsięwzięcia.