Lekcje biblioteczne
ksiaznica.bielsko.pl

Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczno-bibliograficzne przeznaczone dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, przygotowane w oparciu o zbiory Książnicy Beskidzkiej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną.
Proponowane tematy zajęć:

• Poznajemy Książnicę Beskidzką
Metoda booktalking, czyli gawęda o najciekawszych, archiwalnych i współczesnych zbiorach biblioteki z różnych dziedzin wiedzy. Omówienie pojęć: biblioteka, bibliografia, katalog, informacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, dokumenty życia społecznego.
Uzupełnienie lekcji stanowi prezentacja różnorodnych zbiorów biblioteki, regionalnych baz danych i interesujących stron internetowych. Dodatkowo praktyczne zajęcia z katalogiem i zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
Prowadzenie: pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266); od klas IV szkół podstawowych, Działu Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych (w. 234), Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci (w. 246)

Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266)
Rezerwacja terminów lekcji bibliotecznych pod numerem telefonu 33 822 82 21 w. 231, w. 234, w. 246, w. 266.

• Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece

Oprowadzanie uczniów po agendach Książnicy Beskidzkiej, nabycie umiejętności korzystania z katalogu biblioteki poprzez praktyczne ćwiczenia.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

• Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej
• Warsztat informacyjny biblioteki na przykładzie Książnicy Beskidzkiej
• Internet jako źródło informacji

Nabycie przez uczniów umiejętności sporządzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej. Uczeń potrafi określić, jakie informacje znajdzie w katalogach, bibliografiach, w wydawnictwach informacyjnych, słownikach, encyklopediach dostępnych w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym oraz w Czytelni Ogólnej i w bazach komputerowych. Potrafi korzystać z „Przewodnika Bibliograficznego” oraz z „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Wie, jakie są możliwości wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Jagiellońskiej. Zdobywa umiejętność wyszukiwania informacji o dokumentach w komputerowej bazie Książnicy Beskidzkiej.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

Aktualne tematy rocznicowe

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Związki Jana Pawła II z Bielskiem-Białą
Zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję wydawnictw albumowych Jana Pawła II, wystawę i prezentację multimedialną. Przedstawienie licznych związków rodzinnych i duszpasterskich Jana Pawła II z Bielskiem-Białą, pielgrzymki papieskiej do Bielska Białej i miejsc pamięci związanych z jego osobą. Uczestnicy poznają najważniejsze wydarzenia i ciekawostki z życia Karola Wojtyły.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Wojciech Hańczak (tel. 33 822 82 21 w. 266)

Dział Zbiorów Specjalnych
Zapraszamy na lekcje biblioteczne poświęcone historii książki oraz zapisu audiowizualnego. Zajęcia prowadzone są w formie opowieści lub wykładu, zależnie od grupy, połączonej z prezentacją pozycji będących w dyspozycji Działu. Spotkanie przebiega w trzech etapach:

- prezentacja specyfiki Działu czyli co można u nas wypożyczyć? - nuty, filmy na DVD, muzyka na CD, audiobooki
- opowieść o starodrukach czyli co to są starodruki a co inkunabuły a od kiedy zaczyna się książka współczesna? - prezentacja wybranych kilkusetletnich pozycji, np. Owidiusz "Metamorfozy", Wenecja 1527
- opowieść o historii zapisu audiowizualnego czyli od płyty gramofonowej do DVD.

Zajęcia trwają od 60 do 90 minut i są przeznaczone dla szkół podstawowych od kl.IV, gimnazjów oraz szkół średnich. Zajęcia odbywają się w siedzibie Działu Zbiorów Specjalnych na ul. Podcienie 9 w Bielsku-Białej, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 33 812-44-70.