Dni integracyjne
ksiaznica.bielsko.pl
Dni Integracyjne „ Zobaczmy Siebie”

Akcja ma charakter lokalny. Zasadniczy cel akcji to odejście od wizerunku osoby niepełnosprawnej jako niewidzialnego obywatela, włączenie go w lokalne społeczeństwo
i uświadomienie wszystkim, iż co zostało uczynione w imię niesprawności dzisiaj, będzie dla wszystkich miało znaczenie w świecie jutrzejszym.
Akcja Zobaczmy siebie wpisana jest w program Czytanie zbliża Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Podczas dni integracyjnych organizowany jest konkurs plastyczny „Inny nie znaczy gorszy”, warsztaty terapii zajęciowej (decupage), warsztaty języka migowego, spotkania autorskie itp.