Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

związany jest ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy w Krakowie. Był głównym inicjatorem i założycielem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, które wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie od 1996 roku wydaje bibliofilską edycję dzieł pisarza.

Ksiądz Piszczek maluje od dziecka, a jego pierwsza wystawa miała miejsce w czasach wczesnoszkolnych. Od tej pory rozwinął i wzbogacił swój warsztat artystyczny, a w 1968 r. jako wolny słuchacz rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych, kształcąc swe umiejętności malarskie pod kierunkiem prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego.

Jest autorem wielu prac o charakterze religijnym, na które składają się cykle Drogi Krzyżowej, wizerunki świętych, obrazy ołtarzowe, rysunki do książek i czasopism. Warto dodać że ksiądz opracował graficznie i zilustrował około 750 książek, broszur czy kalendarzy.

Zebrane w Książnicy Beskidzkiej prace to ilustracje do bibliofilskiej edycji dzieł Henryka Sienkiewicza. Są to wykonane techniką akwareli i pasteli kolorowe przedstawienia znanych wszystkim scen, ale także czarno-białe rysunki, na które składają się nie tylko postacie rycerzy czy szlachty, ale także zachwycające rysunki oręża wykonane ołówkiem, kredką, flamastrem..

Zebrani goście nie tylko mogli podziwiać prace autora, ale także nabyć pięknie wydane dzieła Henryka Sienkiewicza z ilustracjami ks. Piszczka. Każdy mógł również liczyć na autograf artysty.

Wystawa eksponowana jest w holach na parterze i pierwszym piętrze Książnicy Beskidzkiej do końca maja.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej okazji.