Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

30 stycznia 2020 roku, 21 lektorów odczytało fragmenty Księgi Jozuego, szóstej księgi Starego Testamentu. Księga przedstawia historię najazdu Izraelitów na Kanaan, pod dowództwem Jozuego, następcy Mojżesza.

12. Ekumeniczny Maraton Biblijny jest wspólnym przedsięwzięciem Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz Beskidzkiego Radia Katolickiego Anioł Beskidów.

Uroczystość rozpoczął krótki koncert fortepianowy w wykonaniu Janusza Kohuta.

Słowo Boże czytali duchowni i świeccy, przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Uroczystość rozpoczęli biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel oraz biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dr Adrian Korczago. Duchowni po krótce przedstawili ideę Ekumenicznego Maratonu Biblijnego.

Fragmenty Księgi Jozuego odczytali:

1. Bp. Roman Pindel Biskup Diecezji bielsko-żywieckiej
2. Ks. bp Adrian Korczago Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
3. Przemysław Drabek Poseł na Sejm RP
4. Aleksander Korniczuk Starosta Punktu Duszpasterstwa Prawosławnego w Bielsku-Białej
5. Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej
6. Andrzej Płonka Starosta Bielski
7. Ks. prof. Józef Budniak Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów i Ekumenistów,
Diecezjalny Referent ds. Ekumenizmu
8. Uliana Worobiec Wyznawca kościoła grekokatolickiego, dziennikarka,
administrator portalu pracadlaukrainy.pl,
aktywistka społeczna,
prezes Stowarzyszenia Ukraińców w Bielsku-Białej
9. Dorota Wiewióra Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
10. Bogdan Kocurek Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
11. prof. dr hab. Andrzej Harlecki Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH
12. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki Dziekan Wydziału Społeczno- Humanistycznego ATH
13. Małgorzata Wiecha Czyta brajlem
14. Dr Benedict Tomasz Zbranek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Frydku-Mistku Republika Czeska
15. JSiostra Marcela Banach Siostra De Notre Dame
16. Bp senior Paweł Anweiler Biskup Senior Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
17. Urszula Szabla Radna Rady Miejskiej w Bielsku- Białej Bibliotekarz
18. Janusz Kohut kompozytor, muzyk
19. Zuzanna Lebiedzińska Wyznawca Kościoła Baptystów
20. Andrzej Kamiński Prezes Akcji Katolickiej
21. Radio Anioł Beskidów

Każdy z lektorów otrzymał na pamiątkę chlebek pokoju.

Po oficjalnych uroczystościach, zgromadzeni goście mogli obejrzeć wystawę fotografii Marka Bernackiego pt. „Ludzie Ziemi Świętej” oraz wystawę grafik Romana Terzyka pt. „Pielgrzym”.