Akademica
ksiaznica.bielsko.pl
ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych
academica.edu.pl
dostępna w Książnicy Beskidzkiej w Czytelni Ogólnej, Słowackiego 17A

Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych.
W ramach projektu udostępnianych jest ok. pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin, a każdego dnia baza ta się powiększa. Użytkownicy zyskują dostęp m.in. do objętych prawami autorskimi monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych.
Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Książnicy Beskidzkiej
  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Ogólnej, ul. Słowackiego 17A
  • Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie.
  • Bezpłatnej rejestracji użytkowników dokonują bibliotekarze w Czytelni Ogólnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, czwartek 9:00 – 15:00.
    Warunkiem rejestracji jest aktualna karta biblioteczna Książnicy
  • Rejestracja użytkownika w systemie Academica wiąże się ze złożeniem w Czytelni podpisanego Oświadczenia użytkownika CWPN Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni Ogólnej, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie.
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika.
  • Rezerwacji publikacji możne dokonywać użytkownik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy Książnicy. Jednocześnie korzystać można z 5. publikacji.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, użytkownik nie ma dostępu do usług internetowych.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica academica.edu.pl
Pod adresem academica.edu.pl można przeglądać katalog publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji.