Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego
ksiaznica.bielsko.pl

W Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej gromadzone są zbiory biblioteczne o tematyce regionalnej. Zebrane materiały liczą kilkanaście tysięcy jednostek (książki, wydawnictwa kartograficzne, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, czasopisma, artykuły, notatki prasowe) i dotyczą wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu.
Przez lata materiały te służyły czytelnikom, w sposób tradycyjny (udostępnianie na miejscu w czytelni regionalnej), oraz do opracowania i wydania regionalnej bibliografii.
Bielska bibliografia regionalna to zbiór opisów bibliograficznych dokumentów stanowiących dorobek piśmiennictwa regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Jest ona opracowywana na bieżąco, z autopsji, uzupełniana opisami przejętymi z bibliografii narodowej oraz innych źródeł.
Dotychczas ukazało się drukiem 14 tomów bibliografii (T.1 Bielska bibliografia regionalna Bielsko-Biała 1979; T. 2–T. 8 Bibliografia województwa bielskiego za lata 1979-1998; T. 9–T. 14 Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 1999-2008; dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej).
Kolejne tomy bibliografii są opracowywane i będą dostępne w PDF na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej (od t. 15 Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za rok 2009 r.).