Rekomendowane
ksiaznica.bielsko.pl

Morys-Twarowski Michael, Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864–1918 : studium prozopograficzne T. 1–3. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica 2018

Publikacja zawierająca ponad tysiąc trzysta biogramów wójtów Śląska Cieszyńskiego, zarówno gmin wiejskich, jak i miejscowości, które później uzyskały status miasta. Obejmuje okres od początku funkcjonowania samorządu gminnego do rozpadu monarchii habsburskiej. Praca ma charakter tzw. „biografii zbiorowej”, a więc specjalistycznego zestawienia, będącego efektem badania opartego na formie kwestionariuszowej. Uwzględnia ona informacje m.in. o datach narodzin i śmierci, rodzinie i związkach małżeńskich, pochodzeniu społecznym i zawodzie, wyznaniu i przekonaniu politycznym. Dodatkowo monografia zawiera omówienie ustawodawstwa i praktyki wyborczej na Śląsku Cieszyńskim w wybranych latach, profil typowego wójta, pochodzenie i więzi pokrewieństwa poszczególnych wójtów oraz ich pozycję w środowisku wiejskim. Monografia jest pracą badawczą o charakterze genealogicznym oraz bogatym materiałem socjologicznym na temat kształtowania się demokracji lokalnej i mechanizmów polityczno-historycznych.

Lipowski Wojciech, Niezwykła codzienność : o pisarstwie Kornela Filipowicza, Katowice : Śląsk 2020

Publikacja będąca wznowieniem i poszerzeniem książki „Niezwykła codzienność. Sztuka widzenia i pisania Kornela Filipowicza” z 2012 roku. Stanowi niezwykły portret biograficzny i artystyczny pisarza. Autor dostrzega w nim odwagę myślenia, niezależność oraz siłę społecznika, niosącego pomoc innym. Omawia tematy i kluczowe zagadnienia, jakie Kornel Filipowicz podejmował w swojej twórczości, przedstawia jego zapatrywania na sztukę oraz dobór metod twórczych, realizujących się w tradycyjnej prozie realistycznej. Jego pisarstwo oparte na wewnętrznym doświadczeniu charakteryzuje się poczuciem upływającego czasu oraz niepokojem, jakie niesie ludzki egzystencjalizm. Poszczególne miejsca i zdarzenia w życiu pisarza, takie jak młodość spędzona w Cieszynie, wojna i praca twórcza dają jego pisarstwu szczególne miejsce w historii literatury polskiej, jednak pozostaje ono ciągle nieodkryte i niedocenione. Książka wzbogacona została o zdjęcia Filipowicza w różnym okresie życia oraz bibliografie podmiotową i przedmiotową.

Monografia Zespołu Regionalnego „Porąbczanie” / red. Magdalena Więzik, Porąbka : Towarzystwo Przyjaciół Porąbki 2020

Bogato ilustrowane opracowanie, będące zbiorem wspomnień oraz uchwyconych i zatrzymanych na fotografiach występów pełnych pasji, radosnych chwil i wspólnych przygotowań. Publikacja dokumentuje historię i działalność Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”, którego początki sięgają 1991 roku. Powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, by pobudzić miłość do muzyki, śpiewu, tańca, gwary i tradycji, jednym słowem, by połączyć zaangażowanie z folklorem, podtrzymując lokalną kulturę i zwyczaje. Monografia zawiera historię zespołu oraz sylwetki jego członków na tle najważniejszych wydarzeń artystycznych. Prócz licznych zdjęć dokumentujących historię grupy, opisanych wyjazdów, koncertów, sukcesów, nagród, akcji społecznych, w publikacji przytoczono także wypowiedzi osób należących do zespołu. Dzięki takiemu zabiegowi monografia nabiera szczególnego charakteru, czytelnik bowiem ma możliwość poznania ludzi, którzy wspólnie pracują, dzielą pasje, a poprzez swoją osobowość i rozwijany talent służą temu, co wartościowe i piękne.

Pleijel Agneta, Zapach mężczyzny, Kraków : Karakter, 2017.

Kolejna książka Agatay Pleijel stanowiąca część cyklu autobiograficznego opowiada o dojrzewaniu autorki, odkrywaniu swej drogi - powołania, odkrywaniu swej kobiecości, zmaganiu z traumami dzieciństwa (rozwód rodziców) i zmaganiu z bólem odrzuconej miłości.

Ciekawie ukazany świat lewicowych lat 60 – tych, życia studenckiego i relacji męsko – damskich. Książka Agaty Pleijel dobrze ukazuje, jak trudno było kobietom w ówczesnym systemie społecznym zdobyć niezależność, wyzwolić się z opresji zniewolenia przez mężczyzn.

Świetny autoportret pisarki z lat młodzieńczych pisany z podwójnej perspektywy czasowej, tj. ówczesnej studentki i współczesnej dojrzałej pisarki poddającej refleksji koleje swego życia i życia społeczno – obyczajowego, jego przemian i wyzwań jakie stawiało przed kobietami, torując drogę współczesnego feminizmu

Lew-Starowicz Michał, Kochanie czy klikanie : terapia dla zagubionych kobiet i mężczyzn, Bielsko-Biała : Pascal, 2018.

Iza Marczak rozmawia z Michałem Lwem-Starowiczem (seksuolog w drugim pokoleniu) na temat seksualności współczesnego człowieka. Skąd czerpiemy wiedzę na temat, jak nowe technologie wpływają na życie seksualne, czy w internecie można znaleźć miłość, czy singiel może mieć udane życie erotyczne ?.

Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w niniejszej książce. Odpowiedzi te, jak zaznacza sam autor, okazują się niejednoznaczne.

Masłowska Dorota, Inni ludzie, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

Czytając Innych ludzi Doroty Masłowskiej po raz kolejny przekonujemy się, jak znakomitą, jak niepowtarzalną jest pisarką. Książkę tę można nazwać poematem albo powieścią rapową o bólu egzystencjalnym.
Autorka - wnikliwa obserwatorka rzeczywistości - opowiada o ludziach rozczarowanych swoim życiem, o wszechobecnej depresji i braku nadziei na przyszłość. Menel rapuje, „że pod zsypem, gdzie sypia, widzi, jak się innym ludziom życie sypie”.
Inni ludzie to zapis naszych czasów, bolesna prawda o naszej kulturze, o „Polsce, w której ludzie nie są mili”. Bezwzględną wartością tej książki jest język - miejscami śmieszny, miejscami brutalny, ale jakże polski.

Chwalba Andrzej, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

Maciejówka czy rogatywka ? W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, jest to znakomita okazja aby przybliżyć sobie dzieje Legionów Polskich, formacji które walczyły o odzyskanie niepodległości.
Andrzej Chwalba, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, znany historyk, ukazuje wyważony, odmitologizowany obraz Legionów. Kreśli ich chwałę na polach bitew, trud w zażartych kampaniach karpackich. Autor przedstawia również legionistów, którzy ulegają kłótniom, rozpolitykowaniu, maluje nam spór między brygadami i całą małostkowość dowódców legionowych.

Przyjęło się mówić Legiony Piłsudskiego, czy tak było naprawdę?
Zapraszam do lektury.

więcej