Rekomendowane
ksiaznica.bielsko.pl

Uchwały braterskie żywieckiego cechu szewskiego z lat 1563–1725 / wstęp i koment. Beata Pawlus-Dusik, Jarosłwa Dusik, Żywiec : Towarzystwo Naukowe Żywieckie 2018

Wydanie zawierające uchwały i wypisy, pochodzące z księgi cechowej żywieckich szewców. Czytelnik odnajdzie w nim przepisy porządkowe, prawa, obowiązki i ograniczenia, jakie cech nakładał na swoich członków. Dowie się o wynikach spraw sądowych, wymierzanych karach i rodzajach ugód, poprzez które rozwiązywano konflikty i wyjaśniano pomówienia. Publikacja uwzględnia spis nazwisk osób, które należały do bractwa cechowego żywieckich szewców. Nakładano na nich zasady, regulowane przez statuty, ale także wiązały ich normy obyczajowe i religijne. Szewców zrzeszonych w cechu obowiązywał choćby przepis wędrówki, kiedy to czeladnik udawał się w podróż z tzw. książeczką wędrówki, by kontynuować swoją edukację i doskonalić umiejętności. Oryginalna księga, składająca się z odnotowanych przepisów i uchwał znajduje się w Muzeum Miejskim w Żywcu, liczy 55 kart i stanowi najstarszy dokument, potwierdzający funkcjonowanie cechu żywieckiego.

Barwy beskidzkiej ziemi : materiały pomocnicze do edukacji regionalnej / red. Anna Poli-Dymek, Bielsko-Biała : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 2007

Publikacja skierowana głównie do nauczycieli. Jej celem jest zachęcenie ich do realizowania edukacji regionalnej w szkołach, a tym samym zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturalnym, historycznym oraz walorami przyrodniczymi najbliższego kręgu środowiskowego, tzw. „małej ojczyzny”. Tematyka proponowanych zajęć obejmuje tradycje regionalne Beskidów oraz zabytki, historię i sztukę Bielska-Białej, a także walory przyrodniczo-geograficzne pobliskich miejscowości. Przedstawione zagadnienia są zaledwie elementem wprowadzającym do specyfiki kulturowej Podbeskidzia, dlatego też zostały wzbogacone o bogatą bibliografię. Wiele książek uzupełniających i poszerzających wiedzę na temat regionu można znaleźć w Centrum Wiedzy o Regionie Książnicy Beskidzkiej. W oparciu o bogate zbiory biblioteki oraz eksponaty i rekwizyty prowadzone są także zajęcia edukacyjne dla wszystkich typów szkół, podczas których uczniowie zapoznają się z przeszłością, kulturą, przyrodą i literaturą miasta i regionu.

Erwin Woźniak, Pszczelarze Czechowic-Dziedzic : kronika organizacji pszczelarskich Czechowic-Dziedzic z lat 1931–2019. Cz. 1, Czechowice-Dziedzice : Wydawnictwo Arka 2019

Pszczoła miodna to zwierzę zorganizowane i pracowite, od wieków będące w poważaniu. To dzięki niej bartnicy i pszczelarze byli uważani za uczciwych i mądrych; w dodatku zazwyczaj pozostawali ludźmi wolnymi, ciesząc się powszechnym szacunkiem. To właśnie z tej tradycji wzięły początek organizacje pszczelarskie w Czechowicach- Dziedzicach. Publikacja prezentuje zarys historii pszczelnictwa od lat 30. XX wieku, aż do czasów współczesnych. Przedstawia sylwetki prezesów i członków koła pszczelarskiego, pracę w pasiece oraz jego aktywność, polegającą m.in. na upowszechnianiu wiedzy o hodowli pszczół, chorób, na jakie są narażone, a także sposobów pozyskiwania miodu. Książka stanowi swoistą kronikę faktów, obrazującą działalność pasjonatów, dla których praca przy hodowli pszczół jest zarówno wyzwaniem, jak i zamiłowaniem. Zawiera dokumentację ilustrującą działalność koła oraz liczne fotografie.

Pleijel Agneta, Zapach mężczyzny, Kraków : Karakter, 2017.

Kolejna książka Agatay Pleijel stanowiąca część cyklu autobiograficznego opowiada o dojrzewaniu autorki, odkrywaniu swej drogi - powołania, odkrywaniu swej kobiecości, zmaganiu z traumami dzieciństwa (rozwód rodziców) i zmaganiu z bólem odrzuconej miłości.

Ciekawie ukazany świat lewicowych lat 60 – tych, życia studenckiego i relacji męsko – damskich. Książka Agaty Pleijel dobrze ukazuje, jak trudno było kobietom w ówczesnym systemie społecznym zdobyć niezależność, wyzwolić się z opresji zniewolenia przez mężczyzn.

Świetny autoportret pisarki z lat młodzieńczych pisany z podwójnej perspektywy czasowej, tj. ówczesnej studentki i współczesnej dojrzałej pisarki poddającej refleksji koleje swego życia i życia społeczno – obyczajowego, jego przemian i wyzwań jakie stawiało przed kobietami, torując drogę współczesnego feminizmu

Lew-Starowicz Michał, Kochanie czy klikanie : terapia dla zagubionych kobiet i mężczyzn, Bielsko-Biała : Pascal, 2018.

Iza Marczak rozmawia z Michałem Lwem-Starowiczem (seksuolog w drugim pokoleniu) na temat seksualności współczesnego człowieka. Skąd czerpiemy wiedzę na temat, jak nowe technologie wpływają na życie seksualne, czy w internecie można znaleźć miłość, czy singiel może mieć udane życie erotyczne ?.

Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w niniejszej książce. Odpowiedzi te, jak zaznacza sam autor, okazują się niejednoznaczne.

Masłowska Dorota, Inni ludzie, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

Czytając Innych ludzi Doroty Masłowskiej po raz kolejny przekonujemy się, jak znakomitą, jak niepowtarzalną jest pisarką. Książkę tę można nazwać poematem albo powieścią rapową o bólu egzystencjalnym.
Autorka - wnikliwa obserwatorka rzeczywistości - opowiada o ludziach rozczarowanych swoim życiem, o wszechobecnej depresji i braku nadziei na przyszłość. Menel rapuje, „że pod zsypem, gdzie sypia, widzi, jak się innym ludziom życie sypie”.
Inni ludzie to zapis naszych czasów, bolesna prawda o naszej kulturze, o „Polsce, w której ludzie nie są mili”. Bezwzględną wartością tej książki jest język - miejscami śmieszny, miejscami brutalny, ale jakże polski.

Chwalba Andrzej, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.

Maciejówka czy rogatywka ? W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, jest to znakomita okazja aby przybliżyć sobie dzieje Legionów Polskich, formacji które walczyły o odzyskanie niepodległości.
Andrzej Chwalba, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, znany historyk, ukazuje wyważony, odmitologizowany obraz Legionów. Kreśli ich chwałę na polach bitew, trud w zażartych kampaniach karpackich. Autor przedstawia również legionistów, którzy ulegają kłótniom, rozpolitykowaniu, maluje nam spór między brygadami i całą małostkowość dowódców legionowych.

Przyjęło się mówić Legiony Piłsudskiego, czy tak było naprawdę?
Zapraszam do lektury.

więcej